Sürekli Eğitim Merkezi

Eğitim Talep Formu

Talep Edilen Günler:

KVK Mevzuat Uyarınca Sürekli Eğitim Merkezi Eğitimci Açık Rıza Metni

KVK Mevzuat Uyarınca Sürekli Eğitim Merkezi Eğitimci Aydınlatma Metni

KVK Mevzuat Uyarınca Sürekli Eğitim Merkezi Katılımcı Açık Rıza Metni

KVK Mevzuat Uyarınca Sürekli Eğitim Merkezi Katılımcı Aydınlatma Metni

"Üniversitenizle paylaştığım kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri teşkil eden bilgilerimin Beykent Üniversitesi ile işbirliği, nezdinde yapılan etkinliklere veya eğitimlere katılım ya da herhangi başka bir nedenle kurduğum ilişki, kapsamında; kurduğum ilişkinin amacı ile bağlantılı bilgilendirme yapılması ve iletişim kurulması için, ve istatistiksel veya bilimsel araştırma için toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, aktarılmasına ve işlenmesine mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile açıkça izin veriyorum."