Sürekli Eğitim Merkezi
Tarih: 08 Ağustos 2023

YÖKDİL Sınavı Hazırlık Kursu

Etkinlik Yeri: Yüz Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim (İnteraktif sınıf)
Etkinlik Süresi: 80 Saat / 10 Hafta / 2.5 Ay 
*Kontenjan sınırlıdır.
*E-Devlet Onaylı Sertifika verilmektedir.

YÖKDİL

YÖKDİL sınavı, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere üniversiteler ve özel sektörlerde geçerliliği olan bir dil sınavıdır. Sınav, katılımcıların kelime, dil bilgisi ve okuma becerilerini ölçmektedir. Bilgi ve becerinin yanı sıra, muhakeme ve yorumlama yetileri de gerekmektedir. 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Kurumumuz uzaman akademik kadrolarınca hazırlanan materyallerin yanı sıra, çıkmış sorular ve bu doğrultuda hazırlanan benzer materyaller kullanmaktadır. Bu materyallerin tümü, tamamen bu sınava yönelik olup işlevselliği de tümüyle soruların çözümüne odaklanmaktadır.

80 saatlik YÖK-DİL sınavı hazırlık kursu eğitim içeriği aşağıdaki gibidir:

Dil Seviye Değerlendirmesi ve Hedef Belirleme (2 Saat)

 • YÖK-DİL sınavına genel bakış ve format hakkında bilgilendirme
 • Dil seviye değerlendirmesi ve hedef belirleme

Vocabulary Geliştirme ve Dil Bilgisi (32 Saat)

 • YÖK-DİL sınavında sık geçen akademik kelimelerin çalışılması ve pratik yapılması
 • Akademik dil bilgisi konularının gözden geçirilmesi ve alıştırmalarla pekiştirilmesi

Reading Bölümü (14 Saat)

 • Reading stratejileri ve akademik metinlerin analizi
 • YÖK-DİL Reading bölümündeki yaygın soru tiplerinin incelenmesi ve pratik

Translation (Çeviri) Bölümü (16 Saat)

 • Translation stratejileri ve akademik metinlerin çevirisi
 • YÖK-DİL Translation bölümündeki soru tiplerinin çözümü ve deneme sınavları

Deneme Sınavları ve Soru Çözümleri (16 Saat)

 • Tam uzunluktaki YÖK-DİL deneme sınavları (3 adet) ve çözümleri
 • Önceki sınavların analizi ve zayıf alanların güçlendirilmesi

Eğitimin Öne Çıkan Özellikleri:

YÖKDİL sınavı bilginin yanı sıra sınav soruların pratik bir şekilde çözülmesini gerekmektedir. Dolayısıyla, sadece zengin kelime bilgisi, gramer hakimiyeti veya okuma parçalarını tümüyle anlamak yeterli olmayabilir. Uzman akademik kadromuzun sağladığı en önemli katkı, mevcut bilgi üzerine söz konusu sınavda işlevselliği geçerli olan eğitim metotlar sayesinde katılımcıların başarıları olmalarını sağlamaktır. Sınıflarımızda yoğun pratik imkanları verilmekte, soru çözümlerinde muhakeme ve yorumlama becerileri geliştirilmektedir.

Eğitimde Kullanılan Metotlar:

 1. Soru Çözümü ve Açıklamalar: Deneme sınavlarındaki soruların çözümü ve doğru cevapların ayrıntılı açıklanması.
 2. Kişisel Performans Takibi: Öğrencilerin ilerlemesini takip ederek bireysel performans değerlendirmeleri yapma.
 3. Deneme Sınavları ve Simülasyonlar: Tam uzunluktaki deneme sınavları ile gerçek sınav koşullarında pratiğe yönlendirme.

Eğitim Sonunda Hangi Becerileri Elde Edeceksiniz?

Eğitim sonunda katılımcılar, edinilen bilgi ve kazanılan beceriler sayesinde, tüm soruları verilen süre içerisinde mantıksal yaklaşım ve tekniklerle cevaplayabileceklerdir. Uzman kadromuz, sağlanan yöntem ve tekniklerle çıkmış sorulardan yola çıkarak muhtemel soruların çözümüne odaklanacaktır. Bu sayede katılımcılar, soru ve soru çözme yöntemlerine aşinalık kazanarak kolayca sınavda başarı gösterme imkanını elde edecekler. 

80 Saatlik YÖK-DİL Sınavı Eğitiminin Çıktıları:

 1. Akademik Dil Becerilerinin Geliştirilmesi: Öğrenciler, YÖK-DİL sınavında ihtiyaç duyulan akademik dil becerilerini geliştirerek, akademik metinleri anlama ve çeviri yapma yetkinliği kazanacaklar.

 2. Kelime Dağarcığının Geliştirilmesi: Öğrenciler, sık geçen akademik kelimeleri öğrenerek ve pratiğe dönüştürerek kelime dağarcıklarını zenginleştirecekler.

 3. Reading Becerilerinin Güçlendirilmesi: Öğrenciler, farklı türdeki akademik metinleri daha hızlı ve etkili bir şekilde anlamayı öğrenerek Reading bölümünde başarılı olma şansını artıracaklar.

 4. YÖK-DİL Reading Soru Türlerine Hakimiyet: Öğrenciler, YÖK-DİL Reading bölümündeki yaygın soru tiplerini tanıyacak ve bu soruları başarıyla çözmek için stratejiler geliştirecekler.

 5. Çeviri Becerilerinin Güçlendirilmesi: Öğrenciler, akademik metinleri doğru ve akıcı bir şekilde çevirecekler ve YÖK-DİL Translation bölümündeki başarılarını artıracaklar.

 6. Sınav Stratejileri ve Teknikleri: Öğrenciler, YÖK-DİL sınavına yönelik etkili stratejiler ve teknikler öğrenerek sınavda zamanı verimli kullanma ve doğru çeviri yapma becerisi kazanacaklar.

 7. Tam Uzunluktaki Deneme Sınavları ile Sınav Tecrübesi: Öğrenciler, tam uzunluktaki YÖK-DİL deneme sınavları sayesinde gerçek sınav koşullarına alışacak ve sınav tecrübesi kazanacaklar.

 8. Zayıf Alanların Giderilmesi: Öğrencilerin sınav hazırlığının her aşamasında zayıf olduğu konular tespit edilerek, bu alanlarda güçlendirme çalışmaları yapılacak.

Detaylı Bilgi ve Kayıt için: https://www.academicist.com/academicist-yokdil-egitim-programi/ 

İletişim: 0552 631 3134 – 0212 236 100