Sürekli Eğitim Merkezi
Tarih: 09 Temmuz 2020

İletişim Uzmanlığı Eğitimi

İletişim Eğitimine Giriş / 7-9 Eylül 2019 / Saat: 10.00 - 16.00
Dr. Öğr. Üyesi Asuman KUTLU

Kitlesel İletişim / 14-15 Eylül 2019 / Saat: 10.00 - 16.00

Dr. Öğr. Üyesi Nihan AYTEKİN

Örgüt İçi İletişim / 17-18-19 Eylül 2019 / Saat: 10.00 - 16.00
Dr. Öğr. Üyesi Berna Agün POYRAZOĞLU

Çevrimiçi İletişim / 21 Eylül 2019 / Saat: 10.00 - 16.00
Dr. Öğr. Üyesi Alper DEĞERLİ

Çevrimiçi İletişim / 23-24 Eylül 2019 / Saat: 18.00 - 21.00
Dr. Öğr. Üyesi Gözde KURT

İletişim Psikolojisi ve Aile İçi İletişim / 28 Eylül 2019 / 10.00 - 16.30
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin EBADİ