Sürekli Eğitim Merkezi
Tarih: 07 Ekim 2023

Kurumsal Sürdürülebilirlik: Yeşil Dönüşüm Eğitimi

Eğitimin Konusu 

Bu eğitim programı, iş dünyasında giderek daha önem kazanan sürdürülebilirlik kavramının farklı yönlerini ele almayı amaçlamaktadır. Endüstri 4.0'un tedarik zincirine olan etkisi, çok ölçütlü karar verme yöntemleri, sürdürülebilir kalite yönetimi ve sosyal sorumlulukla birleştirilerek yeşil performansa olan etkileri, kurumsal itibar ve sürdürülebilirlik ilişkisi, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin oluşturulmasında sürdürülebilirlik, kurumsal sosyal sorumluluk ile satış ve pazarlama stratejilerinin entegrasyonu, iç koordinasyon ve insan gücü yönetiminde sürdürülebilirlik, dış pazarlara açılma süreçlerinde yeşil mutabakatın ve sürdürülebilirliğin etkileri gibi farklı modülleri içermektedir.  

Eğitimin İçeriği 

 

Eğitim, katılımcılara sürdürülebilirlik kavramının iş dünyasında nasıl uygulanabileceği, tedarik zinciri yönetimi, kalite yönetimi ve sosyal sorumluluk gibi temel kavramlarla nasıl birleştirilebileceği konusunda bilgi sağlayacak. Endüstri 4.0'un modern iş süreçlerine entegrasyonu, teknolojik gelişmelerin sürdürülebilirlik performansına katkıları ve bunların çok boyutlu etkileri üzerinde durulacak. 

Aynı zamanda, işletmelerin sürdürülebilirlik odaklı projeleri nasıl oluşturabileceği, kurumsal itibarın sürdürülebilirlikle nasıl bağlantılı olduğu ve sosyal sorumluluk projelerinin işletmelerin satış ve pazarlama stratejilerine nasıl entegre edilebileceği ele alınacak. İş içi koordinasyonun ve insan gücü yönetiminin de sürdürülebilirlikle uyumlu hale getirilmesi için stratejiler sunulacak. 

Son olarak, eğitim katılımcılara işletmelerin dış pazarlara açılma süreçlerinde yeşil mutabakatın ve sürdürülebilirliğin etkilerini anlayarak, bu süreçlerde sürdürülebilirlik ilkesinin nasıl uygulanabileceği konusunda bilgi sağlayacaktır. 

Eğitim, katılımcıların sürdürülebilirlik konusunda farkındalıklarını artırmayı, işletmelerde sürdürülebilirliği benimsemeyi ve bu ilkeleri farklı iş süreçlerine entegre ederek uzun vadeli başarıya ulaşmayı hedeflemektedir. 

 

Eğitimin Süresi 

9 Haftalık eğitim modülü. Programa ek olarak her Çarşamba 20:00 - 22:00 arası Sektörel Vaka Çalışmaları yapılacaktır.  

Eğitim süresi 44 saattir. 

 

Eğitim Ücreti (KDV Hariç) 

20.000TL  

(Kurumsal/bireysel indirimler uygulanması durumunda ayrıca bildirilecektir.) 

 

Detaylı Bilgi ve Kayıt İçin: www.softliveakademi.com

 

 

 

Eğitim Programı 

1.Modül

07 Ekim 2023 - Cumartesi

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ANLAMAK

Prof. Dr. Pınar GEDİKKAYA (BAL) / Beykent Üniversitesi

Yeşil Dönüşüm Platformu Kurucu Üyesi

 

 

10.00-10.45

Sürdürülebilirlik kavramının gelişimi: çevresel, toplumsal ve ekonomik riskler

11.00-11.45

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

12.00-12.45

Dünyada ve firmalarda yeşil dönüşüm

12.45-13.00

Soru-cevap

 

 

11 Ekim 2023 - Çarşamba

20.00-22.00

Vaka çalışması

İzel Levi COŞKUN – Mazars Denge / CEO ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Elçisi

 

 

 

 

2.Modül

14 Ekim 2023 - Cumartesi

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Dr. Rana İzci CONNELLY / Marmara Üniversitesi

 

 

10.00-10.45

İklim değişikliği ve diğer çevre sorunlarının oluşturduğu riskler

11.00-11.45

Çevre sorunları ile mücadeleye yönelik uluslararası anlaşmalar ve Türkiye

12.00-12.45

Çevre sorunları ile mücadele ve uyum stratejileri : Düşük karbon ekonomisi

12.45-13.00

Soru-cevap

 

 

18 Ekim 2023 – Çarşamba

20.00-22.00

Vaka çalışması

Ayşin IŞIKGECE - WWF

 

 

 

 

3.Modül

21 Ekim 2023 - Cumartesi

SOSYAL ve EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Prof. Dr. Ayşe UYDURANOĞLU / Bilgi Üniversitesi

 

 

10.00-10.45

Sürdürülebilirliğin sosyal boyutu: Kapsayıcılık, çeşitlilik, fırsat eşitliği

11.00-11.45

Sürdürülebilir üretim ve tüketim

12.00-12.45

Firmalardan örnekler, çeşitlilik ve kapsayıcılık uygulamaları

12.45-13.00

Soru-cevap

 

 

25 Ekim 2023 - Çarşamba

20.00-22.00

Vaka çalışması

Aylin GEZGÜÇ / Etki Çemberleri Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

4.Modül

28 Ekim 2023 - Cumartesi

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ

Prof. Dr. Pınar GEDİKKAYA (BAL) / Beykent Üniversitesi

Yeşil Dönüşüm Platformu Kurucu Üyesi

Sevcan KULELİ DEVECİ / Pharmasi Fabrika Müdürü

Yeşil Dönüşüm Platformu Kurucu Üyesi

 

 

10.00-10.45

AB’nin çevre ve iklim politikalarının gelişimi

11.00-11.45

Avrupa Yeşil Mutabakatının çevresel , ekonomik ve sosyal boyutları

12.00-12.45

Dış Pazarlara Açılmada Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirliğin Etkileri

12.45-13.00

Soru-cevap

 

 

01 Kasım 2023 – Çarşamba

20.00-22.00

Vaka çalışması – İstanbul Ticaret Odası

Emrah ALAYOĞLU – Müdür / Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürü

 

 

 

 

5.Modül

04 Kasım 2023 - Cumartesi

KURUMLARDA YEŞİL DÖNÜŞÜM ya da YÖNETİŞİM

Ahu BAŞKUT ALYANAK / Migros Kurumsal İletişim Grup Direktörü ve

Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı

Beril KOPARAL ERGÜN / Veni Vita Health, Yönetici Ortak

Yeşil Dönüşüm Platformu Kurucu Üyesi

 

 

10.00-10.45

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının şirketler üzerindeki yansımaları: ESG

11.00-11.45

Sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik çalışırken stratejik fırsatlar: Sürdürülebilir değer yaratma

12.00-12.45

Yeşil İş Modelleri ve Yeşil Uygulamalardan örnekler

12.45-13.00

Soru-cevap

 

 

08 Kasım 2023 - Çarşamba

20.00-22.00

Vaka çalışması

Sumru ATALAY / HALEON Türkiye, Genel Müdür

 

 

 

 

6. Modül

11 Kasım 2023 - Cumartesi

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI

Dr. Şeyma ADIYAMAN / Sürdürülebilirlik ve İletişim Danışmanı

 

 

10.00-10.45

Küresel raporlama standartları

11.00-11.45

Kurumlarda sürdürülebilirlik iletişimi

12.00-12.45

Örnek rapor incelemeleri

12.45-13.00

Soru-cevap

 

 

15 Kasım 2023 - Çarşamba

20.00-22.00

Vaka çalışması

Prof. Dr. Itır ERHART / Bilgi Üniversitesi, Sosyal Girişimci

 

 

 

 

7. Modül

18 Kasım 2023 - Cumartesi

DEĞİŞEN TÜKETİCİ TERCİHLERİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRLERİ

Dr. Meltem KAYHAN / Beykoz Üniversitesi

 

 

10.00-10.45

Değişen tüketici davranışı

11.00-11.45

Yeşil büyüme için sürdürülebilir ürünler ve kurumsal süreçler

12.00-12.45

Başarılı iletişim ve uygulama örnekleri

12.45-13.00

Soru-cevap

 

 

22 Kasım 2023 – Çarşamba

20.00-22.00

Vaka çalışması

Hazal EVLİYAOĞLU - CMO / Ewly Pharma Cosmetics GmbH

 

 

 

 

8. Modül

25 Kasım 2023 - Cumartesi

ÇALIŞTAY: FİRMALAR İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLU: NEREDEN BAŞLAMALI?

Beril KOPARAL ERGÜN, Prof. Dr. Pınar GEDİKKAYA (BAL)

Sevcan KULELİ DEVECİ / Yeşil Dönüşüm Platformu Kurucu Üyeleri

 

 

10.00-10:45

Sürdürülebilir Tedarik Zincirine Endüstri 4.0 Etkisinin Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri

11.00-11.45

Sürdürülebilir Kalite Yönetimi ve Sosyal Sorumluluk Aracılığıyla Yeşil performans Üzerine Etkileri

12.00-12.45

İç Koordinasyon ve İnsan Gücü Yönetiminde Sürdürülebilirlik

 

 

 

 

9. Modül

02 Aralık 2023 - Cumartesi

ÇALIŞTAY: FİRMALAR İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLU: NEREDEN BAŞLAMALI?

Beril KOPARAL ERGÜN, Prof. Dr. Pınar GEDİKKAYA (BAL)

Sevcan KULELİ DEVECİ / Yeşil Dönüşüm Platformu Kurucu Üyeleri

 

 

10.00-10.45

Kurumsal İtibar ve Sürdürülebilirlik

11.00-11.45

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Proje Yaratma stratejilerinde Sürdürülebilirlik

12.00-12.45

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Aracılığıyla Satış ve Pazarlama Stratejileri

12.45-13.00

Kapanış

 

 

 

 

Ek Modül

09 Aralık 2023 - Cumartesi

Seçkin AGUDAY / Kıdemli Danışman - Management Centre Türkiye (MCT)

 

 

10:00 - 13:00

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SİMÜLASYONU